Thông báo
 Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 2/2 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT
Hướng dẫn khai hồ sơ đăng ký nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp
3. Thông tin thủ tục

Hướng dẫn khai hồ sơ đăng ký nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội