Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 4/4 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Thông tư 11/2009/TT-BNN
Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN
Quyết định số15/2006/QĐ-BNN
Hướng dẫn sử dụng
Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội