Thông báo về sự cố Hệ thống một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với Cổng thông tin đối với “Thủ tục Kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)”

17/05/2024 09:24

Căn cứ công văn 94/QLCL-CL2 ngày 26/3/2024 của Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa thông báo về việc Hệ thống một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với “Thủ tục Kiểm  tra nhà nước đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)” hiện không thể truy cập và xử lý hồ sơ.

Vậy chúng tôi thông báo để quý doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên được biết và sẽ thông báo lại ngay khi sự cố được khắc phục.

Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội