Untitled

 
Thông tin tài khoản
*Tài liệu hướng dẫn đăng ký
*Mã số thuế chính là tài khoản doanh nghiệp
Thông tin địa chỉ email cần cung cấp chính xác để nhận các thông báo tài khoản từ hệ thống NSW
Mã số thuế: (*)  
Email: (*)
Mật khẩu ít nhất 8 kí tự, bao gồm cả chữ cái viết thường, viết hoa, số và kí tự đặc biệt (~!@#$%^&*)
Email này dùng để nhận thông tin tài khoản từ Cổng một cửa quốc gia gửi về
Nhập mật khẩu(*)
Nhập lại mật khẩu(*)
Người đại diện
Họ và tên: (*) Email: (*)
Điện thoại: Di động:
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin doanh nghiệp phải chính xác như trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (do Sở KHĐT cấp)
Loại hình doanh nghiệp: (*) Phòng ban quản lý:
Tên DN tiếng việt: (*) Tên DN tiếng anh:
Tên viết tắt: Số ĐKKD: (*)
Địa chỉ: (*)
Tỉnh/Thành phố: Website:
Điện thoại: (*) Fax:
Năm thành lập: Doanh thu doanh nghiệp:
Logo:
Doanh nghiệp đính kèm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế)
Tệp đính kèm: (*)
Mô tả:
Danh sách thủ tục hành chính khai báo
  Bộ Công An
  Bộ Công Thương
  Bộ Giao Thông  Bộ Khoa học Công nghệ  Bộ Nông Nghiệp

  Bộ Tài Nguyên Môi Trường
  Bộ Thông tin truyền thông
  Bộ VH-TT-DL
  Bộ Y tế  Ngân hàng Nhà nước
  VCCI
Mã xác nhận
Enter the code shown above in the box below