Đã khắc phục sự cố Hệ thống một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với Cổng thông tin đối với “Thủ tục Kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)”

05/06/2024 03:39

Căn cứ công văn 137/QLCL-CL2 ngày 20/5/2024 của Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa thông báo về việc Hệ thống một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với “Thủ tục Kiểm  tra nhà nước đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)” hiện đã hoạt động trở lại bình thường.

Đối với thủ tục hành chính nêu trên, quý doanh nghiệp có thể tiếp tục thực hiện bình thường qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Trân trọng./

Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội