Bộ Công Thương sẽ kết nối 05 TTHC qua Cơ chế một cửa quốc gia

18/02/2019 08:45

Tổng cục Hải quan đã thống nhất với Bộ Công Thương về việc kết nối chính thức 05 TTHC qua Cơ chế một cửa quốc gia vào ngày 24/12 tới đây.

Theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu,  nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020,  Bộ Công Thương sẽ triển khai 05 TTHC trong năm 2018.

Trước đó, ngày 28/11/2018, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có văn bản số 1358/XNK-TLH gửi Tổng cục Hải quan để thống nhất kế hoạch triển khai cơ chế một cửa quốc gia đối với 05 TTHC đã đăng ký.  Để đảm bảo việc sẵn sàng về các điều kiện kỹ thuật cũng như các yêu cầu liên quan cho việc triển khai các TTHC này, Tổng cục Hải quan đã trao đổi và thống nhất với Cục  xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thời gian bắt đầu triển khai vào ngày 24/12/2018.

Hiện nay, Bộ Công thương đã triển khai 06 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia. Với việc triển khai chính thức 05 TTHC vào ngày 24/12 tới đây, Bộ Công thương sẽ nâng số lượng TTHC triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia là 11 thủ tục và là đơn vị thứ ba hoàn thành kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu,  nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020 được ban hành tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg.

Danh sách 05 TTHC sẽ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia vào ngày 24/12/2018

1. Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ

2. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp

3. Thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại

4. Thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN

5. Thủ tục thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

 

Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội