Thông báo

Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại

13/02/2019 10:38

Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại

Ngày 24/7/2018, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về “Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Cùng chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Ủy Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899); Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đại diện Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các hiệp hội ngành nghề tại Việt Nam; các hiệp hội doanh nghiệp châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung bao gồm: Đánh giá tổng thể kết quả triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi thương mại; Đánh giá tổng thể kết quả thực hiện cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi thương mại của các cơ quan Chính phủ; Đánh giá về việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh và tạo thuận lợi thương mại trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế liên quan đến chính sách tạo thuận lợi thương mại qua ý kiến của một số tổ chức quốc tế; …

Các đại biểu tại hội nghị cũng được nghe báo cáo về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thảo luận về Kế hoạch hành động của Chính phủ thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi thương mại. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thống nhất việc thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra chuyên ngành trên nền tảng kết nối thông tin qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ đang tập trung chỉ đạo, các bộ, ngành địa phương phải thực hiện quyết liệt, liên tục để cải thiện hơn nữa nhiệm vụ quan trọng này. Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban 1899, các cấp, các ngành, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tạo tiền đề quan trọng để triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương sự cố gắng tích cực của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan vừa với tư cách là Cơ quan Thường trực của Ủy ban 1899 vừa với vai trò cơ quan trực tiếp thực hiện đã có đóng góp tích cực vào việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Cùng với Bộ Tài chính, Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương các Bộ: Công Thương, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế trong việc phối hợp với Bộ Tài chính triển khai công tác này.

Để nâng cao hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp phải cộng tác, chung tay cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tốt hơn nữa, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ thúc đẩy phát triển và tăng trưởng bền vững, đặc biệt thực hiện tốt Nghị quyết 01 và Nghị quyết 19 của Chính phủ; Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến tại hội nghị, nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện 2 dự thảo Nghị định và Kế hoạch hành động nhằm tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Liên quan đến công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành phải rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban 1899, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại trên từng địa bàn. Đặc biệt, Cục trưởng cục hải quan các địa phương phải làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo chính quyền trong thực hiện, nhất là các địa bàn trọng điểm về xuất nhập khẩu...

Thủ tướng yêu cầu, định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất, Bộ Tài chính, Cơ quan Thường trực (Tổng cục Hải quan) báo cáo Ủy ban 1899 về tình hình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại trên toàn quốc.

Nguồn: www.customs.gov.vn

Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội