Câu hỏi 1: Doanh nghiệp tiến hành đăng kí tài khoản trên Cổng thông tin Một cửa Quốc gia đã vài ngày nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ hệ thống trả về thông tin mật khẩu. Vậy chúng tôi phải thao tác thêm bước gì để nhận được thông tin tài khoản hay không?
Câu hỏi 2: Bộ Giao thông vận tải/ Thủ tục Tàu biển xuất nhập cảnh Khi chúng tôi gửi hồ sơ tàu lên hệ thống các Bộ, ngành thì nhận được thông báo lỗi: "Lỗi gửi sang Bộ Quốc phòng; N51. Tên thuyền trưởng phải giống hoàn toàn với tên người trong danh sách thuyền viên có chức danh thuyền trưởng . Đề nghị BPHT khắc phục giúp chúng tôi
Câu hỏi 3: Tôi đã được cấp tài khoản và mật khẩu để truy cập và sử dụng hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia. Tuy nhiên hiện tại khi tôi đăng nhập vào hệ thống báo lỗi: tên người dùng và mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi reset tài khoản để chúng tôi có thể sử dụng.
Câu hỏi 5: Doanh nghiệp chúng tôi đã thực hiện gửi yêu cầu sửa đổi Vận đơn gom hàng. Chúng tôi muốn biết hiện tại yêu cầu của chúng tôi đã được xử lý hay chưa?
Câu hỏi 6: Bộ Tài nguyên môi trường Thủ tục xác nhận đăng kí nhập khẩu các chất HCFC Công ty tôi chuẩn bị nhập khẩu chất Polyol trộn sẵn HCFC-141b, tôi đã đăng ký sử dụng chữ ký số để khai báo với Bộ Tài Nguyên - Môi Trường nhưng không thể chạy phần mềm Java (ảnh dưới) nên tôi vẫn không truyền được hồ sơ và hồ sơ vẫn ở trạng thái "Mới tạo". Vui lòng hướng dẫn tôi trường hợp này.
Câu hỏi 7: Bộ Y tế Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế DN khai báo thủ tục Cấp GPNK trang thiết bị y tế, sau khi Upload Phụ lục đính kèm, nhấn nút "Lưu" thì hệ thống báo "Lỗi dữ liệu": "Phụ lục đính kèm không được trống".
Câu hỏi 8: Bộ Nông nghiệp Thủ tục Xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu DN đã thực hiện thiết lập môi trường để sử dụng chữ ký số và đã gửi thành công một số bộ hồ sơ. Tuy nhiên, hiện tại DN đã cắm chữ ký số và thực hiện gửi hồ sơ giống như các bộ hồ sơ trước thì trạng thái bộ hồ sơ vẫn không thay đổi
Câu hỏi 10: Bộ Khoa học Công nghệ/ Thủ tục Đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu Doanh nghiệp cần phải gửi kèm những tài liệu nào để có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh?
Câu hỏi 11: Bộ Giao thông vận tải/ Thủ tục Đăng kiểm Doanh nghiệp đang tiến hành khai mới “ Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe Cơ giới nhập khẩu “ và đến bước đính kèm list số khung số máy từ file mẫu excel của hệ thống nhưng được báo lỗi “File contains corrupted data”. Vui lòng anh/chị hỗ trợ giúp Doanh nghiệp cách xử lý lỗi này để Doanh nghiệp có thể nhanh chóng khai báo được.