Triển khai thí điểm 9 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

04/01/2021 03:47

Tổng cục Hải quan vừa có  công văn  số 7630/TCHQ-CNTT và công văn số 7911/TCHQ-CNTT về việc triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, 09 thủ tục hành chính  thuộc lĩnh vực dược phẩm của Bộ Y  tế sẽ được triển khai thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia theo thời gian cụ thể như sau:

Từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/02/2021, 5 thủ tục hành chính sau đây sẽ được triển khai thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia, gồm:

- Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách cho quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả, thiên tai, thảm họa.

- Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt.

- Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có cùng tên thương mại, thành phần hoạt chất, hàm lượng hoặc nồng độ, dạng bào chế với biệt dược gốc có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, được sản xuất bởi chính nhà sản xuất biệt dược gốc hoặc bởi nhà sản xuất được ủy quyền, có giá thấp hơn so với thuốc biệt dược gốc lưu hành tại Việt Nam.

- Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo.

- Cấp giấy phép nhập  khẩu thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất để trưng bày tại các triển lãm, hội chợ liên quan đến y, dược, thiết bị y tế để tham gia trưng bày tại các triển lãm, hội chợ.

Thời gian triển khai chính thức đối với 05 thủ tục hành chính trên bắt đầu từ ngày 01/3/2020 được áp dụng với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, 4 thủ tục hành chính sau sẽ được  triển khai thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia, gồm:

- Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, thuốc có chứa dược liệu lần đầu sử dụng tại Việt Nam.

- Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, thuốc có chứa dược liệu đã từng sử dụng làm thuốc tại Việt Nam nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị.

- Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc hiếm.

- Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc phục vụ cho chương trình y tế của Nhà nước.

Thời gian triển khai chính thức đối với 04 thủ tục hành chính trên bắt đầu từ ngày 01/7/2020 được áp dụng với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Để chuẩn bị thực hiện đối với các thủ tục mới của Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 9 thủ tục hành chính nêu trên trên Hệ thông Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các Chi cục truy cập Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đổi với 9  thủ tục hành chính nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các thông báo Giấy phép của các thủ tục trên đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, đến 15/12/2020, đã có 207 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với trên 3,5  triệu hồ sơ của hơn 43,46 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Theo Kế hoạch triển khai tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 và Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg, đến hết năm 2020 dự kiến các Bộ, ngành sẽ triển khai trên 260 thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội