Thông báo

Bộ Giao Thông vận tải hoàn thành kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia năm 2018

18/02/2019 08:45

Với 05 (năm) thủ tục hành chính sẽ triển khai Cơ chế một cử quốc gia đợt này, Bộ Giao thông vận tải sẽ chính thức hoàn thành kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia năm 2018.

Mới đây, ngày 29/11/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 13502/BGTVT-TTCNTT gửi Tổng cục Hải quan về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực đường bộ cho 05 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc nhóm gia hạn giấy phép và thời gian lưu hành cho phương tiện nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan đã phối hợp hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin cho 05 TTHC nêu trên và cũng đã hoàn thành việc kiểm thử chức năng phần mềm. Bộ Giao thông vận tải đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp triển khai chính thức Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực đường bộ cho 05 TTHC này từ 09h00 ngày 1/12/2018.

Theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu,  nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020,  Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai 65 TTHC và chủ trì cùng các đơn vị khác triển khai 10 thủ tục trong năm 2018. Kết quả tính đến ngày 8/11/2018, Bộ này đã hoàn thành việc chính thức triển khai đối với 60 TTHC và 10 TTHC do Bộ này chủ trì, phối hợp triển khai.

Như vậy, với việc hoàn thành triển khai chính thức 05 TTHC vào ngày 1/12, Bộ Giao thông vận tải là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu,  nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020 được ban hành tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg.

Danh sách 05 TTHC sẽ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia vào 09h00 ngày 1/12/2018 

1. Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

2. Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành đối với phương tiện của Campuchia lưu trú tại Việt Nam
3. Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc
4. Gia hạn Giấy phép liên vận CLV đối với phương tiện của Lào, Campuchia tại Việt Nam
5. Gia hạn giấy phép vận tải đường bộ GMS và thời gian lưu hành cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS tại Việt Nam
 
Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội