Thông báo
 Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 2/2 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Thông tư số 204/2013/TT-BTC
HDSD khai báo hồ sơ xác nhận chất lượng thức ăn thuỷ sản nhập khẩu
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội