Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 1/1 bản ghi.
Tên tập tinTải về
HDSD Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu, tái xuất khẩu
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội