Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 1/1 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu
3. Thông tin thủ tục

Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu 

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội