Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội