Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội