Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Cấp giấy phép Cites
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 4/4 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Nghị định số 82/2006/NĐ-CP
Nghị định số 98/2011/NĐ-CP
Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT
HDSD hệ thống
3. Thông tin thủ tục

HDSD hệ thống

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội