Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 1/1 bản ghi.
Tên tập tinTải về
HDSD Nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật trên cạn
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội