Thông báo
 Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Kiểm tra giảm chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 1/1 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Tài liệu HDSD thủ tục Miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn
3. Thông tin thủ tục

Thủ tục Bộ Nông nghiệp, Cục Chăn nuôi: Miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn.

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội