Đã khắc phục được sự cố upload file trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với các thủ tục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/06/2022 03:23

 Hiện tại, Chúng tôi đã khắc phục được sự cố upload file trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với các thủ tục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau:

- Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu;

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, Kiểm tra nhà nước về An toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu;

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu;

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu;

- Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan;

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;
- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm;
- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan;
- Khai báo trước khi cập cảng đối với tàu vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

- Nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế.

Đối với các thủ tục hành chính nêu trên, quý doanh nghiệp có thể tiếp tục thực hiện bình thường qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
 
Trân trọng./
Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội