Dừng tiếp nhận hồ sơ mới thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT của Bộ Y tế trên Cổng thông tin một cửa quốc gia từ 0h00 ngày 01/01/2022

04/01/2022 10:56

"Theo thông báo của Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế (Bộ Y tế) tại công văn số 11021/BYT-TB-CT ngày 28/12/2021 về việc dừng tiếp nhận hồ sơ mới thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT trên Cổng thông tin một cửa quốc gia từ 0h00 ngày 01/01/2022, cụ thể như sau:
1. Dừng tiếp nhận hồ sơ mới đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu của thủ tục hành chính nói trên trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia từ 0h00 ngày 01/01/2022.
2. Đối với các hồ sơ đã nộp trước 0h00 ngày 01/01/2022 thì tiếp tục giải quyết trên hệ thống và có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022.
3. Tiếp tục duy trì hoạt động của hệ thống để phục vụ việc tra cứu, rà soát, báo cáo, thanh, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu."
 
Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội