Danh mục sản phẩm, hàng hóa “Tiền chất thuốc nổ” và “Vật liệu nổ công nghiệp” phải kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi thông quan

19/03/2024 11:01

Ngày 28/12/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2023/TT-BCT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Trong đó, Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa “ Tiền chất thuốc nổ” và “ Vật liệu nổ công nghiệp” phải kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi thông quan. Cụ thể:

(1) Đối với sản phẩm, hàng hóa “Tiền chất thuốc nổ”, gồm:

- Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương;

- Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO;

- Natri Nitrat (NaNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;

- Natri Clorat (NaClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;

- Kali Nitrat (KNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;

- Kali Clorat (KClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;

- Kali Perclorat (KClO4) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

(2) Đối với sản phẩm, hàng hóa “Vật liệu nổ công nghiệp”, gồm:

- Thuốc nổ amonit AD1;

- Thuốc nổ TNP1;

- Thuốc nổ nhũ tương rời bao gói;

- Mìn phá đá quá cỡ;

- Thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên;

- Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên;

- Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên;

- Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng;

- Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ;

- Thuốc nổ ANFO;

- Thuốc nổ ANFO chịu nước;

- Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp;

- Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ;

- Thuốc nổ nhũ tương rời;

- Mồi nổ tăng cường;

- Thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT);

- Thuốc nổ Hexogen;

- Dây cháy chậm công nghiệp;

- Dây dẫn tín hiệu nổ;

- Dây nổ chịu nước;

- Dây nổ thường;

- Kíp nổ đốt số 8 dùng trong công nghiệp;

- Kíp nổ vi sai phi điện xuống lỗ;

- Kíp nổ vi sai phi điện trên mặt dùng cho lộ thiên, mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí bụi nổ;

- Kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ;

- Kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan;

- Kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL);

- Kíp vi sai phi điện MS;

- Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP;

- Kíp nổ điện số 8;

- Kíp nổ điện vi sai;

- Kíp nổ điện vi sai an toàn.

Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Thông tư số 41/2023/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024.

Các Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024.

Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội