Những điểm mới tại Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép

19/03/2024 11:00

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị định số 32/2013/NĐ-CP ngày 09/6/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Trong đó, Nghị định số 32/2023/NĐ-CP đã ban hành Phụ lục về Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép (Danh mục mới) để thay thế Phụ lục II tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP (Danh mục cũ).

So với Danh mục cũ, Danh mục mới có nhiều điểm mới như sau:

Về cơ bản, phần lớn các mã HS tại Danh mục mới không thay đổi nhiều so với Danh mục cũ mà chủ yếu là chuẩn hóa các mã HS và một số từ ngữ tên gọi, mô tả sản phẩm cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam mới được ban hành. Do vậy, việc ban hành Nghị định không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích của doanh nghiệp trong việc kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Tuy nhiên so với Danh mục cũ, Danh mục mới có một số điểm mới. Cụ thể:

Thứ nhất, loại bỏ 07 mã số HS tại Danh mục cũ và bổ sung 05 mã số HS thay thế cho các mã HS cũ

Danh mục mới đã loại bỏ 07 mã số HS tại Danh mục cũ. Cụ thể:

HS 8443.32.41: Máy fax loại màu; 

HS 8443.32.49: Máy fax loại khác;

HS 8471.70.99: Bộ lưu trữ loại khác;

HS 8517.12.00: Điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác;

HS 8517.62.21: Bộ điều khiển và bộ thích ứng (adaptor), kể cả cổng nối, cầu nối và bộ định tuyến.

HS 8517.62.29: Loại khác

HS 8517.70: Bộ phận.

Đồng thời, bổ sung 05 mã số HS thay thế cho các mã số HS cũ:

HS 8443.32.40 (hợp nhất hai mã số HS 8443.32.41 và HS 8443.32.49);

HS 8471.70.90 (thay cho HS 8471.70.99);

HS 8517.14.00 (thay cho HS 8517.12.00);

HS 8517.62.43 (thay cho HS 8517.62.21 và HS 8517.62.29);

HS 8517.79 (thay cho HS 8517.70).

Thứ hai, bổ sung 04 nhóm mã số HS theo đặc tính của sản phẩm:

- HS 8525.81: Loại camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh (gồm HS 8525.81.10; HS 8525.81.20; HS 8525.81.90);

- HS 8525.82: Loại khác, được làm cứng bức xạ hoặc chịu bức xạ được thiết kế hoặc được che chắn để có thể hoạt động trong môi trường bức xạ cao ( gồm HS  8525.82.10; HS 8525.82.20; HS 8525.82.90);

- HS 8525.83: Loại khác, loại nhìn ban đêm sử dụng một ca-tốt quang điện (photocathode) để chuyển đổi ánh sáng có sẵn thành các điện tử (electros), có thể được khuếch đại và chuyển đổi để mang lại hình ảnh nhìn thấy được. Phân nhóm này loại trừ camera ảnh nhiệt (thường thuộc phân nhóm 8525.89 (gồm HS 8525.83.10; HS 8525.83.20; HS 8525.83.90);

- HS 8525.89: Loại khác (gồm 8525.89.10; HS 8525.89.20; HS 8525.89.30; HS 8525.89.90).

Việc bổ sung các mã sản phẩm trên nhằm đảm bảo yêu cầu tuân thủ các quy định về quản lý nhà nước về mật mã dân sự theo Luật An toàn thông tin mạng, phù hợp với pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế của Việt Nam trong hoạt động thương mại quốc tế, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.

Có thể thấy, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ, cũng như việc ban hành Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép cho phù hợp với yêu cầu đặt ra là cần thiết. Trong bối cảnh, ngày 08/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP về phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (Danh mục ATHN), trong đó giao Bộ Tài chính thông báo Danh mục ATHN 2022 tới các Bộ, cơ quan liên quan và phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Danh mục ATHN 2022.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, ngày 8/6/2022, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 31/2022/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2022 (thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính), có hiệu lực từ ngày 01/12/2022 (được điều chỉnh ngưng hiệu lực đến hết ngày 29/12/2022 tại Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 của Bộ Tài chính).

Nghị định số 32/2023/NĐ-CP đã chuyển đổi mã số HS tại Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép cho thống nhất với Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 8/3/2022 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Một điểm đáng lưu ý là giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự đã được cấp cho doanh nghiệp trước ngày 09/6/2023 thì tiếp tục có giá trị thực hiện thủ tục hải quan theo thời hạn ghi trên Giấy phép nếu tên gọi của sản phẩm phù hợp với mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Cơ quan Hải quan sẽ căn cứ vào Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự đã được cấp và thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định mã số HS và giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp theo quy định.

Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội