Thủ tướng đánh giá cao kết quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

07/10/2022 08:42

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp lần thứ tám của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh- Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) đã đánh giá cao kết quả thực hiện của  Ủy ban 1899 và các Bộ, ngành trong hai năm qua đã đạt được một số kết quả tốt trong vấn đề thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, đặc biệt là kiểm tra chuyên ngành để tạo thuận lợi cho thương mại và hoạt động của doanh nghiệp, người dân trong các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, xuất nhập cảnh. Theo báo cáo bảng xếp hạng trong ASEAN, có những lĩnh vực đã vượt hàng đầu, đến nay đã kết nối toàn bộ 9 nước ASEAN trong các thủ tục, Cơ chế một cửa.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan tiếp tục rà soát để đề xuất cắt giảm các thủ tục, nhất là các thủ tục đã đưa lên một thời gian mà không sử dụng nhiều hoặc không có tác dụng; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhất là của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), của Hiệp hội Logistics để nghiên cứu, đề xuất kiến nghị xây dựng chính sách, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, quyết liệt đôn đốc các Bộ, ngành triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg TTg ngày 26/9/2018 và Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020.

Đồng thời, khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa quốc gia và Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Đặc biệt là phối hợp với Bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”, trong đó, rà soát các Luật quản lý chuyên ngành để đề xuất cấp thẩm quyền, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung cải cách tại Quyết định số 38/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công Thương, các Bộ, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để chủ động đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định, bảo đảm tạo thuận lợi thương mại và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân; phối hợp Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất xử lý kiến nghị của Hiệp hội Logistics Việt Nam về việc các đơn vị phải bảo lãnh thông quan khi thực hiện hệ thống quá cảnh ASEAN (ACTS) theo đúng quy định pháp luật

Chủ tịch Ủy ban 1899 cũng giao Tổng cục Hải quan phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống đánh giá, đo lường chỉ số hoạt động của các thủ tục hành chính thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia phục vụ quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ; xây dựng chương trình khảo sát ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp 2022 về thực trạng, hiệu quả và kiến nghị đối với hoạt động của Cơ chế một cửa quốc gia, logistics và tạo thuận lợi thương mại; nghiên cứu việc chấp nhận trao đổi dữ liệu điện tử đối với các C/O không ưu đãi thông qua Cơ chế một cửa ASEAN tương tự như các C/O mẫu D do Bộ Công Thương cấp.

Các Bộ, ngành được Phó Thủ tướng chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg, triển khai xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp logistic và tạo thuận lợi thương mại; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối trong việc thực thi Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, đặc biệt là việc triển khai các cam kết về phối hợp quản lý biên giới, áp dụng quản lý rủi ro trong công tác nghiệp vụ có liên quan của các bộ, ngành, cũng như cung cấp thông tin kịp thời về các chế độ chính sách mới ban hành/sửa đổi liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để đáp ứng việc thực thi đầy đủ Điều 1.2 Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về công bố thông tin trên mạng Internet…

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, đến ngày 30/9/2022, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 249/261 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành đã kết nối. Riêng năm 2021 đã hoàn thành triển khai chính thức 36 thủ tục hành chính và 6 tháng đầu năm 2022 là 6 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội