Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 5/5 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2016 về nhãn hàng hoá
Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế
Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu
Hướng dẫn sử dụng hệ thống
Hướng dẫn Upload tệp đính kèm
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội