Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Công bố mỹ phẩm
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 2/2 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
Hướng dẫn sử dụng hệ thống công bố mỹ phẩm
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội