Thông báo
 Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập khẩu
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 2/2 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Hướng dẫn sử dụng hệ thống
Thông tư số 11/2014/TT-BYT ngày 18/3/2014 của Bộ Y tế quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội