Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội