Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Cấp đơn hàng nhập khẩu dược liệu
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 1/1 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Tài liệu hướng dẫn sử dụng THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội