Thông báo
1. Tên thủ tục
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 5/5 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Thông tư 27/2012/TT-BKHCN
Thông tư 01/2009/TT-BKHCN
Nghị định 132/2008/NĐ-CP
Luật 05/2007/QH12 về chất lượng sản phẩm hàng hóa
Hướng dẫn khai báo thủ tục Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội