Thông báo
1. Tên thủ tục
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu chất phóng xạ)
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 1/1 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Tài liệu HDSD thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu chất phóng xạ), BKHCN
3. Thông tin thủ tục

Tài liệu HDSD thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu chất phóng xạ), BKHCN

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội