1. Tên thủ tục
Phê duyệt mẫu phương tiện đo
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 2/2 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Thong tu 23_2013_TT_BKHCN
Hướng dẫn khai báo thủ tục Phê duyệt mẫu phương tiện đo
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội