1. Tên thủ tục
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất khẩu chất phóng xạ)
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 1/1 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Tài liệu HDSD thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất khẩu chất phóng xạ) - Bộ KHCN
3. Thông tin thủ tục

Tài liệu HDSD thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất khẩu chất phóng xạ) - Bộ KHCN

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội