Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 3/3 bản ghi.
Tên tập tinTải về
HDSD Đăng kiểm thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu;
Thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải, ban hành quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải, ban hành quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội