Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Tiếp nhận dữ liệu (hành khách, phương tiện, hàng hóa) đường hàng không
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 14/14 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Slide trình bày Hội nghị các hãng HK - Hà Nội 27/10/2016
Phiếu đăng ký thông tin
Công văn gửi các hãng HK - 31.10.2016
FFM Message
FHL Message
FWB Message
Chuẩn dữ liệu CIMP - 33rd edition - 2013
PAXLST Message Implementation Guide 2013
EDIFACT Implementation Guide – PNRGOV
Công văn 4660/TCHQ-CNTT về việc triển khai chính thức NSW đường hàng không (English Version)
05_ PNRGOV_IATA Imp_Guide_11.1_VN NSW
Vietnam National Single Window _FAQs _ 27 July
Quyết định 43/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
HDSD Nghiệp vụ đường không
3. Thông tin thủ tục

HDSD Nghiệp vụ đường không

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội