Thông báo
1. Tên thủ tục
Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 1/1 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Tài liệu HDSD thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh
3. Thông tin thủ tục

Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội