Danh sách thủ tục 
1. Tên thủ tục
Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 1/1 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Hướng dẫn sử dụng: Thủ tục xin Giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng Ô zôn (HCFC)
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội