Trạng thái hoạt động hệ thống

Thời gian hoạt động: 24/24 (Lịch bảo trì định kỳ)

Tình trạng hệ thống ( 05/12/2021 11:07) : Hệ thống hoạt động ổn định

.

Văn bản
 • Danh mục hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan [Tải về]
 • Quyết định 06/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum [Tải về]
 • Quyết định công bố danh sách thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Lào [Tải về]
Tất cả...
Triển khai cơ chế một cửa Quốc Gia (DN click vào tên Thủ tục để tải tài liệu liên quan)
 1. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy
 2. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện nhập khẩu
 3. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
 4. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu
 5. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật va bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu
 6. Thủ tục cấp phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia
 7. Thủ tục tàu biển VN và tàu biển nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh vào cảng biển
 8. Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến thủy nội địa rời, vào cảng biển Việt Nam
 9. Thủ tục tàu biển xuất, nhập cảnh tại cảng bến thủy nội địa (Cục Đường thủy nội địa)
 10. Tiếp nhận dữ liệu (hành khách, phương tiện, hàng hóa) đường hàng không
 11. Nhóm thủ tục Đường bộ Việt Nam - Lào
 12. Nhóm thủ tục Đường bộ Việt Nam - Cambodia
 13. Nhóm thủ tục Đường bộ Việt Nam - Trung Quốc
 14. Nhóm thủ tục Đường bộ Cam Lào Việt
 15. Nhóm thủ tục Đường bộ GMS
 16. Nhóm thủ tục Đường bộ Gia hạn
 17. Nhóm tiện ích Đường bộ
 1. Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu
 2. Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
 3. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa
 4. Cấp giấy phép Cites
 5. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu
 6. Cấp phép nhập khẩu phân bón
 7. Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế
 8. Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên
 9. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
 10. Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
 11. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu
 12. Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên
 13. Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (bao gồm cả chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa chất trừ hóa chất có công dụng sát trùng, khử trùng, tiêu độc)
 14. Kiểm tra giảm chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn
 15. Miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn
 16. Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc Bảo vệ thực vật
 17. Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
 18. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu
 19. Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu
 20. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu
 21. Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu
 22. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu.
 23. Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng thú y nhập khẩu
 24. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y
 1. Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC
 2. Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại
 3. Xác nhận đăng ký nhập khẩu Polyol trộn sẵn HCFC-141B
 4. Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC
 5. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 6. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
 7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 8. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
 9. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)
 10. Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích
 11. Thông báo nhập khẩu phế liệu
 1. Xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu
 2. Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập khẩu
 3. Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
 4. Công bố mỹ phẩm
 5. Nhập khẩu thuốc thành phẩm
 6. Cấp phép nhập khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam (không bao gồm thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).
 7. Cấp phép nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (không bao gồm nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần, chất gây nghiện và tiền chất dùng làm thuốc)
 8. Cấp phép nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc, dược liệu, bán thành phẩm dược liệu để làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu thuốc, trừ nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt
 9. Cấp phép nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc, dược liệu, bán thành phẩm dược liệu để sản xuất thuốc xuất khẩu, trừ nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt
 10. Cấp phép nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc, dược liệu, bán thành phẩm dược liệu để sản xuất thuốc phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, trừ nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt
 11. Cấp phép nhập khẩu tá dược, vỏ nang, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, chất chuẩn
 12. Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc dùng cho mục đích thử lâm sàng, thử tương đương sinh học, đánh giá sinh khả dụng tại Việt Nam, làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học
 13. Cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu không sử dụng làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu thuốc, tham gia trưng bày tại triển lãm, hội chợ, sản xuất thuốc xuất khẩu, sản xuất thuốc phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa
 14. Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phóng xạ; thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc; nguyên liệu độc làm thuốc
 15. Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt để viện trợ, viện trợ nhân đạo
 16. Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt đã được cấp phép nhập khẩu để phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo nhưng không sử dụng hết
 17. Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt để tham gia trưng bày tại triển lãm, hội chợ
 18. Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phóng xạ, thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực cho mục đích thử lâm sàng, thử tương đương sinh học, đánh giá sinh khả dụng, làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, làm mẫu đăng ký
 19. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường
 20. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường
 21. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt
 22. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt
 23. Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu
 24. Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu
 25. Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục vụ mục đích viện trợ
 26. Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục vụ mục đích viện trợ
 27. Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quà biếu, cho, tặng
 28. Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quà biếu, cho, tặng
 29. Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp
 30. Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp
 31. Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
 32. Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
 33. Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế
 34. Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế
 35. Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành
 36. Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành
 37. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A
 38. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A
 39. Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc
 40. Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc
 41. Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất cho mục đích thử lâm sàng, thử tương đương sinh học, đánh giá sinh khả dụng, làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, làm mẫu đăng ký
 1. Thủ tục tàu bay nhập cảnh
 2. Thủ tục tàu bay xuất cảnh
 3. Thủ tục tàu bay quá cảnh
 4. Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển
 5. Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển
 6. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh vào cảng biển quốc tế
 7. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh rời cảng biển quốc tế
 8. Thủ tục tàu biển quá cảnh cảng biển quốc tế
 9. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.
 10. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi
 11. Thủ tục tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam
 12. Thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam
 13. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam
 14. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài
 15. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh tại cảng thủy nội địa
 16. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh tại cảng thủy nội địa
 17. Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam - Campuchia vào (nhập cảnh) cảng thủy nội địa
 18. Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam - Campuchia rời (xuất cảnh) cảng thủy nội địa
 1. Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền Việt Nam; tàu thuyền, thuyền viên nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu cảng
 2. Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền Việt Nam; tàu thuyền, thuyền viên nước ngoài xuất cảnh tại cửa khẩu cảng
 3. Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền, thuyền viên nước ngoài quá cảnh tại cửa khẩu cảng
 4. Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền, thuyền viên nước ngoài chuyển cảng đi tại cửa khẩu cảng
 5. Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền, thuyền viên nước ngoài chuyển cảng đến tại cửa khẩu cảng
 6. Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam theo tuyến quá cảnh quy định tại Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy
 7. Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi
 8. Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền có trọng tải từ 200 tấn trở xuống, mang quốc tịch của quốc gia có chung biên giới với Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh tại cửa khẩu cảng thuộc khu vực biên giới của Việt Nam với quốc gia đó.
 9. Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến cửa khẩu cảng
 10. Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cửa khẩu cảng
Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội