Thông báo

Tổng thư ký Asean Lê Lương Minh: Sự kiện Việt Nam kết nối Cơ chế một cửa Asean có ý nghĩa quan trọng

18/02/2019 08:48

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG LÊ LƯƠNG MINH, TỔNG THƯ KÝ ASEAN
 
TẠI LỄ CÔNG BỐ THỰC HIỆN CHÍNH THỨC CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA VÀ KẾT NỐI KỸ THUẬT VỚI CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN
CỦA VIỆT NAM
 
      Ngày 8 tháng 9 năm 2015, Hà Nội, Việt Nam
         -------------------------------------------------
 
Kính thưa Ngài Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam,
Kính thưa Ngài Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Việt Nam,
Kính thưa các vị Bộ trưởng, các vị Đại sứ,
Thưa quí vị đại biểu.
 
Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 20 năm gia nhập ASEAN, và bởi vậy buổi lễ công bố công bố chính thức việc thực hiện Cơ chế Một cửa Quốc gia Việt Nam và kết nối Cơ chế Một cửa Quốc gia Việt Nam với Cơ chế Một cửa ASEAN ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện cam kết lâu dài của Việt Nam đối với tiến trình hội nhập kinh tế và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Việc kết nối Cơ chế Một cửa Quốc gia của Việt Nam vào Cơ chế Một cửa ASEAN lại càng có ý nghĩa hơn khi mà vào thời điểm cuối năm nay, Cộng đồng ASEAN sẽ trở thành hiện thực.
 
Là một trụ cột chính trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) khi được thành lập sẽ biến ASEAN thành một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất, một khu vực kinh tế mang tính cạnh tranh cao, có sự phát triển kinh tế đồng đều, và hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu.
 
Ngoài việc loại bỏ thuế quan và các rào cản phi thuế quan, việc thành lập Cơ chế Một cửa ASEAN, với các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại như nhất thể hóa và hài hòa các thủ tục hải quan, cũng đóng một vai trò quan trọng cho việc lưu chuyển tự do của hàng hóa, và đó là một trong những phương thức chính để đạt được mục tiêu tạo ra một thị trường thống nhất, phát triển mạng lưới sản xuất trong khu vực và tăng cường năng lực của ASEAN với vị trí là một trung tâm sản xuất hoặc là một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việc thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN sẽ không chỉ thúc đẩy hài hòa hóa các tiêu chuẩn và quy trình tuân thủ, bao gồm cải tiến các quy trình liên quan đến quy tắc xuất xứ ưu đãi trong nội bộ ASEAN, mà còn có thể tạo thuận lợi cho sự phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan hải quan, tính kết nối và minh bạch của các thủ tục hải quan, chia sẻ thông tin nội bộ hải quan nhằm cải thiện và hiện đại hóa việc quản lý rủi ro, cũng như các chương trình cụ thể nằm trong Tầm nhìn Hải quan ASEAN 2015. Được thiết lập nhằm đẩy nhanh thông quan hàng hóa, giảm thời gian và chi phí giao dịch, và cải thiện công tác thực thi tại cửa khẩu, Cơ chế Một cửa ASEAN sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh thương mại, mà còn tạo điều kiện cho sự tham gia của ASEAN vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu - chìa khóa cho việc hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
 
Cơ chế Một cửa Quốc gia là điều kiện tiên quyết cho Cơ chế Một cửa ASEAN và đóng một vai trò quan trọng để đạt được các mục tiêu tạo thuận lợi thương mại của chính phủ qua việc giảm thời gian thông quan tại biên giới.
 
Cơ chế Một cửa Quốc gia cho phép xuất trình dữ liệu và thông tin một lần; xử lý thông tin và dữ liệu một lần và đồng thời ra quyết định một lần cho việc giải phóng và thông quan hàng hoá.
 
Tuy nhiên, dù các nước Thành viên ASEAN có chung một mục tiêu trong việc việc thực hiện Cơ chế Một cửa Quốc gia, nhưng yêu cầu quản lý của từng nước lại rất khác nhau.
 
Mục tiêu của Cơ chế Một cửa ASEAN chỉ nhằm cung cấp một môi trường để vận hành và liên thông Cơ chế Một cửa Quốc gia.
 
Theo Cơ chế Một cửa ASEAN, các nước thành viên đã đồng ý thực hiện một hình thức liên thông Cơ chế Một cửa tiên tiến, nghĩa là  một cơ chế tạo ra sự kết nối liền mạch hoàn toàn giữa các Cơ chế Một cửa Quốc gia của các nước thành viên. 
 
Cơ chế này có thể tạo thuận lợi cho thương mại, giảm gánh nặng hành chính cho thương nhân, tối ưu hóa nguồn nhân lực công, ngân sách và tăng sức cạnh tranh.
 
Việc thực hiện các Cơ chế Một cửa Quốc gia và Cơ chế Một cửa ASEAN tạo điều kiện cho việc cải tiến quy trình thủ tục, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chính phủ có liên quan và khu vực tư nhân.
 
Nó cũng nâng cao tính khả toán và minh bạch của các quy tắc thương mại, quy định và thủ tục liên quan.
 
Việc thực hiện cũng giúp cho lưu chuyển hàng hóa nhanh hơn, dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí hơn. 
 
 Những lợi ích của việc thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong những năm tới, khi các nước Thành viên ASEAN thực hiện các chương trình tạo thuận lợi hơn cho thương mại và thực thi Cơ chế Một cửa Quốc gia của họ.
 
Khi tất cả mười Cơ chế Một cửa Quốc gia được tích hợp qua Cơ chế một cửa ASEAN thì ASEAN có thể sẽ trở thành khu vực có điều kiện giao thương dễ dàng nhất trên thế giới.
 
Thưa toàn thể quý vị,
 
Trong khi các nước Thành viên ASEAN đang nỗ lực để tiến đến thực hiện đầy đủ Cấu phần 2 của Dự án Thí điểm Cơ chế Một cửa ASEAN, bắt đầu từ tháng 4 năm 2015, việc thử nghiệm và thực hiện liên thông dự kiến sẽ diễn ra ra vào cuối năm nay.
 
Nghị định thư về khuôn khổ pháp lý thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN nhằm điều chỉnh các khía cạnh pháp lý của việc hoàn tất thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN trong khu vực, cũng vừa được tất cả các nước thành viên ASEAN ký.
 
Cấu phần 2 của Dự án Thí điểm toàn diện Cơ chế Một cửa ASEAN đề ra các kế hoạch chuyển tiếp cho các nước Thành viên ASEAN đã sẵn sàng trao đổi thông tin để bắt đầu thực hiện việc trao đổi thông tin giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (ATIGA Form D) theo từng bước. 
 
Sự tham gia của Việt Nam vào việc thử nghiệm kết nối kỹ thuật hạ tầng Cơ chế Một cửa ASEAN để trao đổi thông tin về giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, cùng với bốn nước Thành viên ASEAN đang triển khai hiện nay là Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan là một sự cổ vũ lớn lao cho các nước Thành viên ASEAN khác tham gia kết nối trực tiếp với Cơ chế Một cửa ASEAN.
 
Nó khẳng định khả năng của một nước Thành viên trong việc  thực hiện các yêu cầu ở cấp quốc gia trong một khoảng thời gian ngắn để đáp ứng các cam kết khu vực, đóng góp vào việc thực hiện thành công đầy đủ Dự án Thí điểm Cơ chế Một cửa ASEAN, tăng cường hiệu quả tương mại và tính cạnh tranh trong khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và xây dựng, củng cố Cộng đồng ASEAN.
 
Xin cảm ơn các quí vị!
 
(Tiêu đề bài viết do BBT Cổng Thông tin điện tử Hải quan đặt)
Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội